4S – Skopje Summer Seismicity Stop

Во рамките на серијата активности насловени како СКОПСКО АСЕИЗМИЧКО ЛЕТО, кои Градежниот факултет УКИМ во Скопје во коорганизација со Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Архитектонскиот факултет УКИМ во Скопје, Друштвото на градежни конструктори на Македонија ДГКМ и UNDP ги организира во насока на одбележување на 60 годишнината од Скопскиот земјотрес, на 22. јуни 2023 година во зградата […]

Вештачка интелигенција во градежништвото

©theconstructor.org Примената на вештачка интелигенција (ВИ) во градежништвото се зголемува поради својата способност да донесува точни предвидувања, да оптимизира процеси и да ја подобри ефикасноста на проектирањето, градењето и одржувањето на инфраструктурата. Меѓу техниките на ВИ кои се користат во градежништвото се вклучуваат: машинско учење, длабоко учење, генетски алгоритми, насочено пребарување и други. Тие се користат […]

Параметарско проектирање за објекти со високи перформанси

Текстот е преземен, преведен и прилагоден од StructureMag.   Климатската криза ги смени приоритетите во сите сектори. За градежните конструктори (инженери), подобрувањето на перформансите, како што е намалувањето на емисиите на јаглерод од градежните материјали, може да го подобри проектот на зградата. Параметарското проектирање може да ги подобри тековните методи за проектирање на конструкциите со […]

Градежните конструктори од Стенфорд велат: Доста е од безгредови конструкции

Ова се должи по сознанието дека голем број срушени згради при неодамнешниот земјотрес во Мексико биле изведени со ваков конструктивен систем. Освен согласно научните принципи, инженерите ја извршуваат својата работа според прописи и правилници. Со откритијата во инженерството и развојот на различни технологии, овие прописи и правилници еволуираат со тек на времето и го менуваат […]
May
20
1:00 pm
May
30
12:00 am
Jun
06
12:00 am
May
17
10:00 am
May
16
10:00 am
May
27
10:00 am

#1

Градежен факултет во Република Македонија

1949

Година на основање

Години традиција

75

5265

Број на дипломирани инженери

863

Број на магистри на технички науки

114

Број на доктори на технички науки