Параметарско проектирање за објекти со високи перформанси

Текстот е преземен, преведен и прилагоден од StructureMag.   Климатската криза ги смени приоритетите во сите сектори. За градежните конструктори (инженери), подобрувањето на перформансите, како што е намалувањето на емисиите на јаглерод од градежните материјали, може да го подобри проектот на зградата. Параметарското проектирање може да ги подобри тековните методи за проектирање на конструкциите со […]

Градежните конструктори од Стенфорд велат: Доста е од безгредови конструкции

Ова се должи по сознанието дека голем број срушени згради при неодамнешниот земјотрес во Мексико биле изведени со ваков конструктивен систем. Освен согласно научните принципи, инженерите ја извршуваат својата работа според прописи и правилници. Со откритијата во инженерството и развојот на различни технологии, овие прописи и правилници еволуираат со тек на времето и го менуваат […]

Патиштата се подобри кога се изградени од згура, резултати на нови истражувања

Покрај поевтинување на производството, материјалот овозможува подобар квалитет на патиштата. Згурата, или каменестата материја што обично се состои од мешавини на силикат со калциум, фосфор и сулфур, се смета за отпад или остаток од процесот на одвојување на металот од неговата сирова руда. Сепак, сега откако научниците пронашле начин како да се искористи овој материјал […]

Еластичен бетон инспириран од морски ежови

Армиран бетон без арматурни прачки, со доволна јакост на свиткување? Наскоро. Бетонот се смета за најшироко користен градежен материјал во светот направен од човекот, во најголема мера благодарејќи на неговата јакост на притисок за што допринесува неговата компонента од калциум силикат хидрат (CSH), главниот производ на хидратацијата на Портланд цементот. Сепак, знаеме дека за бетонот […]
Dec
13
1:00 pm
Dec
09
12:00 am
Nov
30
1:00 pm
Dec
02
12:00 am
Nov
16
12:00 am
Nov
10
1:00 pm

#1

Градежен факултет во Република Македонија

1949

Година на основање

Години традиција

69

4689

Број на дипломирани инженери

393

Број на магистри на технички науки

100

Број на доктори на технички науки