Со цел меѓусебно поврзување на дипломираните студенти на Градежен факултет-Скопје, како и поврзување и соработка со матичната институција, оформена е Алумни страница преку социјалната мрежа LinkedIn. За да пристапите кон Алумни клубот, освен активен профил на LinkedIn, потребно е во вашиот профил во делот наменет за Вашето образование (Education) да внесете Faculty of Civil Engineering -Skopje (автоматски го препознава и го вклучува логото ГФ).
Добродојдовте во клубот.