Деканат

Декан

Проф. д-р Златко Србиноски

Декан

тел:+389 2 3116 066/203,

+389 2 3116 066/123

dekan@gf.ukim.edu.mk

Marijana

Вон. проф. д-р Маријана Лазаревска

Продекан за наука и меѓународна соработка

тел:+389 2 3116 066/149,

+389 2 3116 066/116

prodekan.nauka@gf.ukim.edu.mk

SergeyChurilov-180x220

Проф. д-р Сергеј Чурилов

Продекан за финансии, инвестиции и развој

тел:+389 2 3116 066/103,

+389 2 3116 066/110

prodekan.finansii@gf.ukim.edu.mk

Продекан за настава

Вон. проф. д-р Златко Зафировски

Продекан за настава

тел:+389 2 3116 066/102,

+389 2 3116 066/166

prodekan.nastava@gf.ukim.edu.mk