Деканат

image001

Проф. д-р Марковски Горан

Декан

тел:+389 2 3116 066/203,

+389 2 3116 066/160

dekan@gf.ukim.edu.mk

1D98EAFB-C246-4F4E-9E3D-9A278B3F0076

Вон. проф. д-р Богдановски Златко

Продекан за наука и меѓународна соработка

тел:+389 2 3116 066/149,

+389 2 3116 066/139

prodekan.nauka@gf.ukim.edu.mk

DSC_6317 Доц.д-р Слободан Огњеновиќ

Вон. проф. д-р Огњеновиќ Слободан

Продекан за финансии, инвестиции и развој

тел:+389 2 3116 066/103,

+389 2 3116 066/126

prodekan.finansii@gf.ukim.edu.mk

DSC_6948 Доц.д-р Коце Тодоров 13x18

Вон. проф. д-р Тодоров Коце

Продекан за настава

тел:+389 2 3116 066/102,

+389 2 3116 066/109

prodekan.nastava@gf.ukim.edu.mk