Докторската дисертација на асс. м-р Бојан Сусинов, дипл. инж. геотех.

Ве известуваме дека докторската дисертација на асс. м-р Бојан Сусинов, дипл. инж. геотех., под наслов: „Моделирање на хидромеханичкото однесување на незаситени почви и нестабилност на косини предизвикана од врнежи“ може да ја погледнете преку клик на следниот линк.