ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

СТУДЕНТИТЕ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ОД СИТЕ ЦИКЛУСИ /I,II и III/ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ /ГРАДЕЖНИШТВО, ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОТЕХНИКА/, КОИ ИМААТ ДОЛГ ПО БИЛО КОЈ ОСНОВ, ПОТРЕБНО Е ИСТИТЕ ДА ГО ПОДМИРАТ ЗАКЛУЧНО СО 10-05-2019.

СКОПЈЕ 02-05-2019                                                         ДЕКАНАТ НА ГФ

 

 

ПОТСЕТУВАЊЕ

 

15. до 20. мај- Пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии

20. и 21. мај до 14 часот- Пријавување за втора испитна сесија на прв и втор циклус на студии со Пријава за испит /од скриптара/ во сандачињата на ГФ

31. мај – во 10 часот потпишување во главната книга во студетската служба, во 11 часот во Амфитетарот на ГФ -Промоција на дипломирани студенти на I и II циклус на студии во период од 1. април 2018 до 31. Март 2019

 

СКОПЈЕ 02-05-2019                                                          ДЕКАНАТ НА ГФ