КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ И НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

јуни 2018

2. јуни до 22. јуни, Геодетска Пракса за студентите на прв циклус на СП Геодезија *
15. јуни, (петок) прв ден Рамазан Бајрам, неработен ден за сите граѓани на РМ
25. јуни до 6. јули, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии
* забелешка – дополнително ќе биде потврден

јули 2018

4., 5. и 6. јули, Пријавување за трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии

август 2018

2. август (четврток), Ден на Републиката, неработен ден
29. август до 21. септември, Трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии
28. август (вторник), Голема Богородица, неработен ден за православните верници
30.-31. август, прв рок за пријавување на нови студенти (бруцоши) на прв циклус на студии
* забелешка – дополнително ќе биде потврден

септември 2018

15. септември до 25. септември, запишување зимски семестар на iknow за прв и втор циклус
25. септември до 28. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на прв и втор циклус на студии
10. септември до 10. октомври, електронско шпријавување на Конкурсот за втор циклус на студии*(документите се доставуваат во Архивата на факултетот)
12. септември до 28. септември, пријавување на Конкурсот за трет циклус на студии во Школата за докторски студии*
28. септември, меѓународен ден на Бошњаците, неработен ден за припадниците на бошњачката заедница во РМ * забелешка – дополнително ќе бидат потврдени

 

октомври 2018

 

1. октомври (понеделник), свечен час за новозапишаните студенти и почеток на наставата за прв и втор циклус на студии

8. октомври (понеделник), Ден на Градежен факултет, свечено одбележување на денот

11. октомври (четврток), Ден на народното востание, неработен ден

15. до 16. октомври, запишување на нови студенти на втор циклус на студии

15. октомври, запишување на нови докторанди

23. октомври (вторник), Ден на македонската револуционерна борба, неработен ден

27. октомври (сабота), работен ден, се одработува 02. јануари (среда)

 

ноември 2018

 

1. ноември (четврток), Празник на сите светци, неработен ден за католичките верници

17. ноември (сабота), работен ден, се одработува 03. јануари (четврток)

22. ноември (четврток), Ден на албанската азбука, неработен ден за граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

 

декември 2018

 

10. до 24. декември пријавување на втор рок од Конкурс за трет циклус на студии во Школата за докторски студии

15. декември (сабота), работен ден, се одработува 04. јануари (петок)

15. до 20. декември, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии

20. и 21. декември, Пријавување за прва испитна сесија на прв и втор циклус на студии

21. декември, Ден на настава на турски јазик, неработен ден за припадниците на турската заедница во РМ

25. декември, Прв ден Божик, неработен ден за католичките верници

 

јануари 2019

 

1. јануари (вторник), Нова Година, неработен ден

2. до 4. јануари, слободни денови, одработени на 27.10, 17.11 и 15.12.2018

7. јануари (понеделник), Прв ден Божиќ, неработен ден

8. јануари до 22 февруари, електронско пријавување на втор рок  на Конкурсот за втор циклус на студии   (документите се доставуваат во Архивата на факултетот)*

11. јануари, завршува наставата во зимскиот семестар на прв и втор циклус на студии

14. јануари до 15. февруари, Прва испитна сесија на прв и втор циклус на студии

15. јануари, затварање на главна книга на дипломирани на прв, втор и трет циклус на студии

18. јануари, запишување на нови докторанди

 

* на студиските програми каде што има слободни места

 

февруари 2019

 

5. до 10. февруари, запишување летен семестар на iknow за прв и втор циклус

11. до 13. февруари, заверка на зимски, запишување летен семестар на прв циклус на студии

14. до 15. февруари, заверка на зимски, запишување летен семестар на втор циклус на студии

18. февруари, Почеток на наставата во летниот семестар на прв и втор циклус на студии

25. – 28. февруари, запишување на нови студенти на втор циклус на студии

 

април 2019

 

22. април (понеделник), Велигден, Втор ден Велигден, неработен ден за католичките верници

26. април, Велики Петок, неработен ден за православните верници

29. април (понеделник), Велигден, Втор ден Велигден, неработен ден

 

мај 2019

 

1. мај (среда), Ден на трудот

15. до 20. мај, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии
20. и 21. мај до 14 часот, пријавување за втора испитна сесија на прв и втор циклус на студии во сандачињата
24. мај (петок), „Св. Кирил и Методиј“, неработен ден
31. мај, Промоција на магистри и дипломирани студенти во период од април 2018 до април 2019
31. мај, завршува наставата во летниот семестар на прв и втор циклус на студии

 

јуни 2019

 

3. јуни до 1 јули, Втора испитна сесија на прв и втор циклус на студии
4. јуни, (вторник) прв ден Рамазан Бајрам, неработен ден за сите граѓани на РМ
3. јуни до 13. јуни, Геодетска пракса за студентите на прв циклус на СП Геодезија
14. јуни, петок пред Духовден, неработен ден за православните верници

 

 

јули 2019

 

2. до 8. јули, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии
8. и 9. јули до 14 часот, Пријавување за трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии во сандачињата

 

 

август 2019

 

2. август (петок), Ден на Републиката, неработен ден

26. август до 27. септември, Трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии

28. август (среда), Голема Богородица, неработен ден за православните верници

30.август до 30. септември Конкурс за прв, втор и трет циклус на студии*

*   забелешка – дополнително ќе биде потврден

 

септември 2019

8. септември (недела), Ден на независноста, понеделник е неработен ден за сите граѓани на РМ

10. до 2 септември, запишување зимски семестар на iknow за прв и втор циклус

16.  до 19. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на прв циклус на студии*

24. и 25. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на втор циклус на студии*

*   забелешка – дополнително ќе биде потврден (зависи ос конкурсите за прв, втор и трет циклус)