мај 2022

1. мај (недела), Ден на трудот, понеделник неработен ден
2. мај (понеделник), прв ден Рамазан Бајрам, неработен ден
20. до 30. мај, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии
24. мај (вторник), „Св. Кирил и Методиј“, неработен ден, 23 мај (понеделник е обработен на 9.4)
27. мај, завршува наставата во летниот семестар на прв и втор циклус студии
30 мај, Промоција на магистри и дипломирани студенти во период од април 2021 до март 2022

јуни 2022

4. јуни до 14. јуни, Геодетска пракса за студентите на прв циклус на СП Геодезија**
6. јуни до 30. јуни, Втора испитна сесија на прв и втор циклус студии***
10. јуни, петок пред Духовден, неработен ден за православните верници

јули 2022

5. до 15. јули, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии

август 2022

2 август (вторник) Ден на Републиката, неработен ден
17. август до 13. септември, Трета испитна сесија на прв и втор циклус студии
30.август до 30. септември Конкурс за прв, втор и трет циклус студии**

 

 

септември 2022

30 и 31. август, online пријавување на iknow на прв рок на студенти на прв циклус студии

8 септември (четврток), Ден на независноста, неработен ден

12 и 13. септември, запишување на бруцоши од прв рок

12 до 20. септември, online запишување зимски семестар на iknow за прв и втор циклус студии

15 и 16. септември, online пријавување на iknow на втор рок на студенти на прв циклус студии

19 до 27. септември, online пријавување на iknow на нови студенти на втор циклус студии

19 септември до 7. октомври, пријавување на нови студенти на Докторската школа при УКИМ

21, 22 и 23. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на прв циклус студии

26 септември, запишување на бруцоши од втор рок

27 и 28. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на втор циклус студии

28 септември, online пријавување на iknow на трет рок на студенти на прв циклус студии

30 септември, запишување на бруцоши од трет рок

 

октомври 2022

3 октомври (понеделник), свечен час за новозапишаните студенти

3 и 4. октомври, запишување на нови студенти на втор циклус на студии

4 октомври (вторник) почеток на наставата за прв и втор циклус студии

6 октомври (четврток), Ден на Градежен факултет, свечено одбележување на денот

11 октомври (вторник), Ден на народното востание, неработен ден

15 октомври (сабота), се одработува 10. октомври (понеделник)

23 oктомври (недела), Ден на македонската револуционерна борба, 24. (понеделник) е неработен

26 октомври до 4.ноември, запишување на нови докторанди

29 октомври (сабота), работен ден, се одработува 3. јануари (вторник)

 

ноември 2022

12 ноември (сабота) се одработува 4. јануари (среда)

26 ноември (сабота), се одработува 5. јануари (четврток)

 

декември 2022

8 декември (четврток), „Св. Климент Охридски“, неработен ден

12 до 23. декември пријавување на втор рок на нови студенти на Докторската школа при УКИМ

20 до 30. декември, online пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии за прва сесија

 

јануари 2023

1 јануари (недела), Нова Година, 2 јануари е неработен ден

3, 4. и 5. јануари (вторник, среда, четврток), слободни денови, одработени на 29.10, 12.11 и 26.11.2022

6 јануари (петок), Бадник, ден пред Божиќ, неработен ден

13 јануари, завршува наставата во зимскиот семестар на прв и втор циклус студии

13 јануари, затварање на главна книга на дипломирани на прв, втор и трет циклус студии

16 јануари до 10. февруари, Прва испитна сесија на прв и втор циклус студии

19 јануари (четврток), Водици, неработен ден

23 до 27. јануари, запишување на нови докторанди

 

февруари 2023

1 до 14. февруари, online запишување летен семестар на iknow за прв и втор циклус студии

7 до 17. февруари, online пријавување на втор рок на Конкурс за втор циклус на студии*

15 до 17. февруари, заверка на зимски, запишување летен семестар на прв циклус студии

15 февруари, Почеток на наставата во летниот семестар на прв и втор циклус студии

20 и 21. февруари, заверка на зимски, запишување летен семестар на втор циклус студии

21 до 23. февруари, запишување кандидати на втор циклус студии, според Конкурс, во втор рок*

 

април 2023

14 април, Велики Петок, неработен ден за православните верници

17 април (понеделник), втор ден Велигден, неработен ден

21. април (петок), Рамазан Бајрам, прв ден

 

мај 2023

1 мај (понеделник), Ден на трудот

20 до 30. мај, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии за втора сесија

24 мај (среда), „Св. Кирил и Методиј“, неработен ден

31 мај, завршува наставата во летниот семестар на прв и втор циклус студии

 

јуни 2023

1 јуни, Промоција на магистри и дипломирани студенти во период од април 2022 до март 2023

2 јуни, петок пред Духовден, неработен ден за православните верници

10 јуни до 20. јуни, Геодетска пракса за студентите на прв циклус на СП Геодезија**

5 јуни до 30. јуни, Втора испитна сесија на прв и втор циклус студии***

 

јули 2023

5 до 15. јули, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии за трета сесија

26 јули до 11.август, колективен одмор

 

август 2023

2 август (среда) Ден на Републиката, неработен ден

14 август до 7. септември, Трета испитна сесија на прв и втор циклус студии

28 август (понеделник), Успение на Пресвета Богородица, неработен ден

30.август до 30. септември Конкурс за прв, втор и трет циклус студии**

 

септември 2023

8 септември (петок), Ден на независноста, неработен ден

12 до 20. септември, online запишување зимски семестар на iknow за прв и втор циклус**

20, 21 и 22. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на прв циклус студии**

26 и 27. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на втор циклус студии**

* забелешка – на студиските програми co слободни места, за студенти со 240 ЕКТС или VII/1

** забелешка – датумите дополнително ќе бидат потврдени

*** забелешка – првиот рок од втората испитна сесија за студентите по геодезија кои одат на ПРАКСА се организира од 5 јуни до 9 јуни