КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ И НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

 јули 2019

 

2. до 8. јули, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии
8. и 9. јули до 14 часот, Пријавување за трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии во сандачињата

 

 

август 2019

 

2. август (петок), Ден на Републиката, неработен ден

26. август до 27. септември, Трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии

28. август (среда), Голема Богородица, неработен ден за православните верници

30.август до 30. септември Конкурс за прв, втор и трет циклус на студии*

*   забелешка – дополнително ќе биде потврден

 

септември 2019

8. септември (недела), Ден на независноста, понеделник е неработен ден за сите граѓани на РМ

09. до 13 септември, запишување зимски семестар на iknow за прв и втор циклус

10. до 25. септември, пријавување на студенти на втор циклус на студии

16.  до 19. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на прв циклус на студии*

24. и 25. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на втор циклус на студии*

26. до 30. септември, запишување на студенти на втор циклус на студии

*   забелешка – дополнително ќе биде потврден (зависи ос конкурсите за прв, втор и трет циклус)

 

октомври 2019

1. октомври (вторник), свечен час за новозапишаните студенти и почеток на наставата за прв и втор циклус на студии

5 октомври (сабота), Ден на Градежен факултет, свечено одбележување на денот

11. октомври (петок), Ден на народното востание, неработен ден

18. октомври, запишување на нови докторанди*

23. октомври (среда), Ден на македонската револуционерна борба, неработен ден

26. октомври (сабота), работен ден, се одработува 02. јануари (четврток)

* забелешка – дополнително ќе биде потврден

 

ноември 2019

1. ноември (петок), Празник на сите светци, неработен ден за католичките верници

22. ноември (петок), Ден на албанската азбука, неработен ден за граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ

 

декември 2019

8. декември (недела), „Св. Климент Охридски“, 9. декември (понеделник) е неработен ден

9. до 20. декември пријавување на втор рок од Конкурс за трет циклус на студии во Школата за докторски студии*

15. до 20. декември, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии

19. и 20. декември, Пријавување за прва испитна сесија на прв и втор циклус на студии

21. декември, Ден на настава на турски јазик, неработен ден за припадниците на турската заедница во РСМ 21. декември (сабота), работен ден, се одработува 03. јануари (петок)

25. декември, Прв ден Божик, неработен ден за католичките верници

* забелешка – дополнително ќе биде потврден

 

јануари 2020

1. јануари (среда), Нова Година, неработен ден

2. и 3. јануари, слободни денови, одработени на 26.10 и 21.12.2019

6. јануари (понеделник), Бадник, ден пред Божиќ, неработен ден

7. јануари (вторник), Прв ден Божиќ, неработен ден

8. јануари до 2 март, електронско пријавување на втор рок на Конкурсот за втор циклус на студии *

10. јануари, завршува наставата во зимскиот семестар на прв и втор циклус на студии

13. јануари до 14. февруари, Прва испитна сесија на прв и втор циклус на студии

15. јануари, затварање на главна книга на дипломирани на прв, втор и трет циклус на студии

18. јануари, запишување на нови докторанди*

* забелешка – дополнително ќе биде потврден

 

февруари 2020

1. до 9. февруари, запишување летен семестар на iknow за прв и втор циклус

1. до 12. февруари, СТУДЕНТСКА АНКЕТА http://anketa.gf.ukim.edu.mk/

10. до 12. февруари, заверка на зимски, запишување летен семестар на прв циклус на студии

13. до 14. февруари, заверка на зимски, запишување летен семестар на втор циклус на студии

17. февруари, Почеток на наставата во летниот семестар на прв и втор циклус на студии

март 2020
3. до 5. март запишување на нови студенти на втор циклус на студии**
** на студиските програми каде што има слободни места, за студенти со најмалку 240 кредити

април 2020

13. април (понеделник), Велигден, Втор ден Велигден, неработен ден за католичките верници

17. април, Велики Петок, неработен ден за православните верници

20. април (понеделник), Велигден, Втор ден Велигден, неработен ден

 

мај 2020

1. мај (петок), Ден на трудот, неработен ден

14. до 19. мај, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии

18. и 19. мај, Пријавување за втора испитна сесија на прв и втор циклус на студии

23. мај (сабота), Национален ден на Власите, неработен ден за припадниците на влашката заедница во РСМ 24. мај (недела), „Св. Кирил и Методиј“ и Рамазан Бајрам, првиот ден на рамазан Бајрам, 25. мај (понеделник) е неработен ден

29. мај, Промоција на магистри и дипломирани студенти во период од април 2019 до април 2020

29. мај, завршува наставата во летниот семестар на прв и втор циклус на студии

 

јуни 2020

1. јуни до 30. јуни, Втора испитна сесија на прв и втор циклус на студии**

1. јуни до 11. јуни, Геодетска пракса за студентите на прв циклус на СП Геодезија*

5. јуни, петок пред Духовден, неработен ден за православните верници * забелешка – дополнително ќе биде потврден ** забелешка – првиот рок од втората испитна сесија за студентите по геодезија кои одат на пракса се организира од 21-29 мај

 

јули 2020

1. до 9. јули, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии

8. и 9. јули, Пријавување за трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии

 

август 2020

2. август (недела), Ден на Републиката, 3. август (понеделник) е неработен ден

24. август до 25. септември, Трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии

28. август (петок), Голема Богородица, неработен ден за православните верници

30.август до 30. септември Конкурс за прв, втор и трет циклус на студии* * забелешка – дополнително ќе биде потврден

 

септември 2020

8. септември (вторник), Ден на независноста, неработен ден за сите граѓани на РСМ

10. до 22. септември, запишување зимски семестар на iknow за прв и втор циклус

23. до 25. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на прв циклус на студии

28. и 29. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на втор циклус на студии