Предавање на вонр. проф. д-р Ернест Олиник од Техничкиот универзитет за градежништво во Букурешт

„Почитувани колеги,
во рамките на ЕРАЗМУС-програмата, во периодот 20-23.5., на нашиот факултет ќе престојува вонр. проф. д-р Ернест Олиник од Техничкиот универзитет за градежништво во Букурешт, раководител на Катедрата за геотехника и секретар на Романското друштво за геотехника. Во рамките на престојот, тој ќе одржи и неколку предавања, согласно следниот распоред:
Ден, датум / Време
Локација
Наслов на презентација
Вторник, 21.5. /
09:30 – 11:00
Сала за состаноци
1. Soil Improvement by mixing with mineral materials and hydraulic binders
2. Practical aspects and lessons learned from the design and execution of municipal solid waste landfills
Вторник, 21.5. /
17:00 – 18:00
Училна при лабораторија за геотехника
On the elaboration of landslide hazard and risk maps
Четврток, 23.5. /
11:00 – 12:30
Амфитеатар
Difficult foundation conditions in Romania
Со известување, воедно и ве покануваме да присуствувате, согласно интересот.“