Почитувани,

Ве информираме дека на веб страната на УКИМ денес, на 11.09.2020 год. се поставени две електронски адреси на кои треба да се доставуваат документите за пријавување од страна на кандидатите за запишување на трет циклус докторски студии, скенирани во pdf форма (согласно објавениот Конкурс за трет циклус студии).

Следните електронски адреси:

odd.nauka@ukim.edu.mk

skola_za_ds@ukim.edu.mk

се наоѓаат на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

Конкурс за запишување студенти на трет циклус.

Конкурс за запишување студенти на трет циклус (en).

СООПШТЕНИЕ за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии

УПАТСТВО за реализација на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студи

Секоја година Градежен факултет-Скопје запишува студенти на трет циклус во зависност од расположивите ментори. При последниот упис имаше 40 слободни места на студиската програма Градежништво, која содржи 4 модули: конструкции, сообраќајна инфраструктура, хидротехника и геотехника. Уписот и поднесувањето на документите се врши преку Школата на докторски студии на УКИМ, бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје.

Поважните датуми за упис се прикажани на веб страната на УКИМ

 

 

 

Линкови:

За документите потребни за пријавување и запишување на факултетот, како и за сите други детали, превземете Конкурс за запишување на студенти на трет циклус на студии на УКИM.

Прелиминарна листа – трет циклус студии (2 уписен рок 2020-21)

Во прилог е прелиминарната листа за упис на трет циклус студии – докторски студии на Градежниот факултет – Скопје во учебна 2020/2021 година (втор уписен рок).

 

Прелиминарна листа – трет циклус студии (уписен рок 2021-22)

Во прилог е прелиминарната листа за упис на трет циклус студии – докторски студии на Градежниот факултет – Скопје во учебна 2020/2021 годин