КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ И НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

јуни 2017

1. јуни до 21. јуни, Геодетска Пракса за студентите на прв циклус на СП Геодезија
2. јуни, петок пред Духовден, неработен ден за православните верници
25. јуни до 5. јули, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии
26. јуни, прв ден Рамазан Бајрам, неработен ден за сите граѓани на РМ

јули 2017

3., 4. и 5. јули, Пријавување за трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии

август 2017

2. август, Ден на Републиката, неработен ден
15. август до 14. септември, Трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии
17.август до 15. септември Конкурс за прв и втор циклус на студии*
28. август, Голема Богородица, неработен ден за православните верници

септември 2017

8 септември (петок), Ден на независноста, неработен ден.
10. септември до 20. септември, запишување зимски семестар на iknow за прв и втор циклус
11. септември до 13. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на прв циклус на студии
12. септември, Курбан Бајрам, неработен ден за муслиманските верници
14. септември до 15. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на втор циклус на студии
14. септември до 9. октомври, Конкурс за втор циклус на студии*
14. септември до 30. септември, Конкурс за трет циклус на студии*
15. септември, свечен час,
18. септември, почеток на наставата за прв и втор циклус во следната академска година
* забелешка – дополнително ќе бидат потврдени

октомври 2017

6. октомври (петок), Ден на Градежен факултет, свечено одбележување на денот
11. октомври (среда), Ден на народно востание, неработен ден
16. октомври, запишување на докторанди*
23. октомври (понеделник), Ден на Македонската Револуционерна Борба, неработен ден
* забелешка – дополнително ќе биде потврден

ноември 2017

1. ноември (среда), Празник на сите светци, неработен ден за католичките верници

декември 2017

8. декември (петок), Св. Климент Охридски, неработен ден
14. до 22. декември, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии
20, 21 и 22 декември, Пријавување за прва испитна сесија на прв и втор циклус на студии
21. декември, Ден на настава на турски јазик, неработен ден за припадниците на турската заедница во РМ
25. декември, Прв ден Божик, неработен ден за католичките верници
29. декември, Завршува наставата во зимскиот семестар

јануари 2018

1. јануари (понеделник), Нова Година, неработен ден
2-5. јануари, слободни денови, се одработуваат на 13., 27. Јануари, 3 и 10. февруари
7. јануари, Прв ден Божиќ, 8. јануари (понеделник) е неработен ден
9. јануари до 3. февруари, Прва испитна сесија на прв и втор циклус на студии
15. јануари, затварање на главна книга на дипломирани на прв, втор и трет циклус на студии
19. јануари (петок), Богојавление (Водици), неработен ден за православните верници
27. јануари (сабота), Свети Сава, неработен ден за припадниците на српската заедница во РМ

февруари 2018

1. февруари до 10. февруари, запишување летен семестар на iknow за прв и втор циклус
5. февруари до 8. февруари, заверка на зимски и запишување на летен семестар на прв циклус на студии
9. февруари до 10. февруари, заверка на зимски и запишување на летен семестар на втор циклус на студии
13. февруари, Почеток на наставата во летниот семестар на прв и втор циклус на студии

април 2018

2. април (понеделник), Велигден, Втор ден Велигден, неработен ден за католичките верници
6. април, Велики Петок, неработен ден за православните верници
9. април (понеделник), Велигден, Втор ден Велигден, неработен ден

мај 2018

1. мај (вторник), Ден на трудот
7. мај до 15. мај, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии
15. и 16. мај, Пријавување за втора испитна сесија на прв и втор циклус на студии
23. мај (среда), Национален ден на Власите, неработен ден за припадниците на влашката заедница во РМ
24. мај (четврток), Св. Кирил и Методиј, неработен ден
25. мај, петок пред Духовден, неработен ден за православните верници, завршува наставата во летниот семестар на прв и втор циклус на студии
28. мај, Промоција на магистри и дипломирани студенти во период од април 2017 до април 2018
28. мај до 22 јуни, Втора испитна сесија на прв и втор циклус на студии

јуни 2018

1. јуни до 21. јуни, Геодетска Пракса за студентите на прв циклус на СП Геодезија *
15. јуни (петок), прв ден Рамазан Бајрам, неработен ден за сите граѓани на РМ
25. јуни до 6. јули, пријавување испити на iknow за прв и втор циклус студии
* забелешка – дополнително ќе биде потврден

јули 2018

4., 5. и 6. јули, Пријавување за трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии

август 2018

2. август (четврток), Ден на Републиката, неработен ден
15. август до 14. септември, Трета испитна сесија на прв и втор циклус на студии
17.август до 15. септември Конкурс за прв и втор циклус на студии*
28. август (вторник), Голема Богородица, неработен ден за православните верници
* забелешка – дополнително ќе биде потврден

септември 2018

10. септември до 21. септември, запишување зимски семестар на iknow за прв и втор циклус
10. септември до 12. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на прв циклус на студии
13. септември до 14. септември, Заверка на летен и запишување на зимски семестар на втор циклус на студии
14. септември до 9. октомври, Конкурс за втор циклус на студии*
14. септември до 30. септември, Конкурс за трет циклус на студии*
17. септември, свечен час за новозапишаните студенти
17. септември, почеток на наставата за прв и втор циклус во следната академска година
* забелешка – дополнително ќе бидат потврдени