Announcement

Испитот по Англиски јазик во вториот рок (29.01.2018) ќе започне во 08:00 часот.