Author: Hristijan Dimov

Announcement

Испитот по Англиски јазик во вториот рок (29.01.2018) ќе започне во 08:00 часот.

By Hristijan Dimov | Соопштенија
DETAIL

Student survey for the winter semester 2017/2018 year

Логирај се на http://anketa.gf.ukim.edu.mk/ и направи ја анкетата Испечати го бар кодот на А4 бел лист При запишување на семестар (5-8.2.2018) бар кодот достави го во соодветната кутија (лоцирана до шалтерите на студентската служба)Анкетата е ЗАДОЛЖИТЕЛНА за секој студент на прв циклус на студии Деканат на Градежен факултет – Скопје

By Hristijan Dimov | Соопштенија
DETAIL

Systematic

Сите студенти запишани во учебната 2017/2018 година треба да извршат систематски преглед во ЗУ Поликлинка на УКИМ – Скопје (позади СД Кузман Јосифовски Питу) во период 22.1 – 16.2.2018 во период од 7.30 до 12.00 часот. Потребни документи: – индекс – здр. легитинација – копија од здр. легитимација од 2-5.страна Услов за заверување на зимски […]

By Hristijan Dimov | Соопштенија
DETAIL

Дополнителен конкурс за втор циклус за втор уписен рок 2017/2018.

Дополнителен конкурс за втор циклус за втор уписен рок 2017/2018. Конкурсот може да го погледнете тука.

By Hristijan Dimov | Соопштенија
DETAIL

Заверка на зимски и запишување на летен семестар во 2017/2018

Линкот до докупемтот може да го погледнете тука.

By Hristijan Dimov | Соопштенија
DETAIL

Објавување на завршната сметка за 2016та на Градежен факултет

Јавно објавување на завршната сметка за 2016та на Градежен факултет – Скопје линк – 603 линк – 785 линк – 788

By Hristijan Dimov | Uncategorized
DETAIL

Соопштение

 Почитувани колеги, Водете сметка за следнава листа од предаторски списанија ама и предаторски издавачи! На Членка на УКИМ не и доликува (ниту на било која индивидуа што работи кај нас) да публицира во вакви списанија. Предлагам, информацијата да ја споделите со сите членови на академската заедница и да инсистирате врз тоа дека, евентуално публицирање во […]

By Hristijan Dimov | Соопштенија
DETAIL

Повик за последипломски студии за 2018 во САД.

Линкот до писмото може да го погледнете тука.

By Hristijan Dimov | Uncategorized
DETAIL