Master thesis defence, Flora Dzamtovska

graduationjpgforblog-e1491827091431
Master thesis defence

Start

18.12.2017 - 9:00 am

End

18.12.2017 - 10:00 am

Address

Faculty of Civil Engineering, meeting room   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

СООПШТЕНИЕ

На ден 18.12.2017. (понеделник), со почеток во 09.00 часот воСалата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје,кандидатката Флора Џамтовска дипл.град.инж. јавно ќе ја бранимагистерската работа под наслов :

 

,,Управување со ризици при реализација на инфраструктурни објекти

MORE DETAIL