Master thesis defence, Zoran Todosovski

graduationjpgforblog-e1491827091431
Master thesis defence

Start

26.12.2017 - 12:00 pm

End

26.12.2017 - 1:00 pm

Address

Faculty of Civil Engineering, meeting room   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

СООПШТЕНИЕ

На ден 26.12.2017. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Зоран Тодосовски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа поднаслов :

 

,,Спрегнати меѓукатни плочи со профилиран челичен лим

MORE DETAIL