Master thesis defence, Ivan Popovski

graduationjpgforblog-e1491827091431
Master thesis defence

Start

18.12.2017 - 11:00 am

End

18.12.2017 - 12:00 am

Address

Faculty of Civil Engineering, meeting room   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

СООПШТЕНИЕ

На ден 18.12.2017. (понеделник), со почеток во 11.00 часот воСалата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Иван Поповски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работапод наслов :

 

,,Компаративна анализа на вградена енергија и вграден CO2 во градежните материјали кај две варијанти на станбен објект

MORE DETAIL