Одбарана на магистерска, Сања Карова

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

18.05.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

 УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.05.2018. (петок), со почеток  во 15.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Сања Карова дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,Генетички концепт за следење на статусите на недвижностите во 4Д и 2Д катастарски системи

 

                                                                                                      

MORE DETAIL