Одбрана на магистерска, Адмир Кајримановски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

25.12.2020 - 12:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 25.12.2020 г. (петок), со почеток во 12.00 часот со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Адмир Кајримановски, дипл. град. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Однесување на конструкции со флексибилен кат на дејство на земјотрес.”

MORE DETAIL