Одбрана на магистерска, Албнор Насуфи

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

01.09.2022 - 12:00 pm

End

Address

примена на средства за електронска комуникација   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 01.09.2022г (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Албнор Насуфи дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

                 ,, Влијанија од полу – крути врски кај челичните рамки“

MORE DETAIL