Одбрана на магистерска, Александар Карајованоски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

27.05.2024 - 10:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 27.05.2024. (понеделник) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Александар Карајованоски дипл.град.геотех.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Методологија за избор на локација за одлагалишта со примена на ГИС

 

 

MORE DETAIL