Одбрана на магистерска, Александар Руменовски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

11.07.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 11.07.2018. (среда), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Александар Руменовски, дипл. град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Сеизмичка носивост на објекти од неармирана ѕидарија со флексибилна меѓукатна конструкција

                                                                                       

MORE DETAIL