Одбрана на магистерска, Анастасија Радевски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

30.08.2022 - 1:00 pm

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 30.08.2022. (вторник) со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Анастасија Радевски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Анализа на производна хала според Еврокод

MORE DETAIL