Одбрана на магистерска, Ана Ефремова Димитрова

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

23.07.2021 - 10:00 am

End

СООПШТЕНИЕ

На ден 23.07.2021 (петок), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Ана Ефремова Димитрова, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :


Отворен концепт за регионална поврзаност на НИПП базиран на

INSPIRE директива“

MORE DETAIL