Одбрана на магистерска, Ана Шундовска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

10.11.2022 - 1:00 pm

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.11.2022. (четврток) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ана Шундовска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,Примена на модели за машинско учење кај системи за мониторинг на конструкции

MORE DETAIL