Одбрана на магистерска, Ангела Шишкин

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

11.11.2022 - 2:00 pm

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.11.2022. (петок) со почеток во 14.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ангела Шишкин

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Анализа на влијанија на интензивните врнежи врз капацитетот на канализационата мрежа

MORE DETAIL