Одбрана на магистерска, Билјана Гулабовска

graduationjpgforblog-e1491827091431
обрана на магистерска

Start

04.09.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 4.9.2018 г. (вторник), со почеток  во 11.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Билјана Гулабовска, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, ВЛИЈАНИЕ НА ОДРЖЛИВОСТА ВРЗ ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

MORE DETAIL