Одбрана на магистерска, Билјана Маневска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

24.08.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 24.8.2018 г. (петок), со почеток  во 11.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Билјана Маневска, дипл. град. инж.  јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Влијание на обвивката на објектот врз појавата на кондензација и на летно прегревање кај енергетски ефикасните објекти

 

 

 

 

 

MORE DETAIL