Одбрана на магистерска, Биљан Стојановиќ

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

09.03.2020 - 2:00 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.03.2020 (понеделник), со почеток во 14.00 часот во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Биљан Стојановиќ

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Индикатори за енергетски перформанси

MORE DETAIL