Одбрана на магистерска, Булент Сулооџа

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

19.04.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 19.04.2018. (четврток), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Булент Сулооџа дипл.геот.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа поднаслов :

,,Емпириско – аналитички пристап за заштита на ископ во цврсти карпести маси 

MORE DETAIL