Одбрана на магистерска, Верче Трајчева

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

21.07.2021 - 12:00 am

End

СООПШТЕНИЕ

На ден 21.07.2021 (среда), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Верче Трајчева, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :


Методологија за управување со ризици од одрони кај постојна патна инфраструктура

MORE DETAIL