Одбрана на магистерска, Весна Дичева

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

28.09.2020 - 4:30 pm

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 28.09.2020 (понеделник), со почеток во 16.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Весна Дичева, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Урбанистичко планирање како фактор во определувањето и промената на вредноста на недвижностите

MORE DETAIL