Одбрана на магистерска, Виктор Попорданоски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

12.11.2018 - 10:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 12.11.2018. (понеделник), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Виктор Попорданоски дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Подобрување на карактеристиките на асфалтот со цел намалување на бучавата од коловозот

                                                                                       

MORE DETAIL