Одбрана на магистерска, Виолета Стевановиќ

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

09.07.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 09.07.2018. (понеделник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Виолета Стевановиќ, дипл. геод. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Наменска типизација на недвижностите како влијателен фактор во администрирањето со нив

                                                                                       

MORE DETAIL