Одбрана на магистерска, Владимир Дамјановски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

17.04.2019 - 1:00 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 17.04.2019. (среда), со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Владимир Дамјановски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Експериментално и аналитичко истражување на однесување на цилиндричен чеп можданци кај подолжно  поставени лимови со различна профилација

                                                                                       

MORE DETAIL