Одбрана на магистерска, Владимир Стефановски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

23.07.2019 - 4:00 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.07.2019. (вторник), со почеток во 16.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Владимир Стефановски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Тир зоните поттик врз порастот на цените на недвижностите во нивна околина

                                                                                      

MORE DETAIL