Одбрана на магистерска, Владимир Стојковски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

21.09.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 21.09,2018. (петок), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Владимир Стојковски дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на точноста на ГНСС нивелманот во оперативните полигонски влаци

                                                                                       

MORE DETAIL