Одбрана на магистерска, Воислав Крстевски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

05.09.2022 - 11:00 am

End

Address

Училница бр.77 при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.09.2022. (понеделник) со почеток во 11.00 часот во Училница бр.77  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Воислав Крстевски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Симулационен модел за анализа на дво-акумулационен хидросистем

MORE DETAIL