Одбрана на магистерска, Горан Божиновски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

05.04.2019 - 1:00 pm

End

Address

Градежен факултет, Салата бр. 2   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.04.2019. (петок), со почеток во 13.00 часот во Салата бр. 2 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Горан Божиновски

дипл.геод. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на сателитско позиционирање во геодетската оскултација на индустриски објекти

                                                                                       

MORE DETAIL