Одбрана на магистерска, Гордана Јованова

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

22.05.2024 - 10:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.05.2024. (среда) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Гордана Јованова дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Геотехнички ризици за подземни објекти во карпести маси со слаб квалитет  

 

 

MORE DETAIL