Одбрана на магистерска, Гордијана Шекуткоска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

19.12.2018 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.12.2018. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Гордијана Шекуткоска дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Определување на криви на повредливост на објекти од неармирана ѕидарија со доминантно носиви ѕидови во еден правец

                                                                                       

MORE DETAIL