Одбрана на магистерска, Гоце Велески

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

10.07.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 10.07.2018. (вторник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Гоце Велески, дипл. град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Нумеричко моделирање на интеракцијата :лачна брана – акумулација – карпеста основа

                                                                                       

MORE DETAIL