Одбрана на магистерска, Деспина Крстевска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

09.04.2021 - 12:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 09.04.2021 (петок), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Деспина Крстевска, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Третман на нерегуларноста во основа кај објекти од неармирана ѕидарија во националните прописи од 1981 г. и Еврокод 8

MORE DETAIL