Одбрана на магистерска, Димитар Лазаровски

graduationjpgforblog-e1491827091431
Одбрана на магистерска

Start

12.01.2024 - 12:00 am

End

Address

Сала за состаноци   View map

ОУНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.01.2024. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Димитар Лазаровски, дипл. град. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа со наслов :

 

„Eфективна крутост на армиранобетонски рамки при сеизмичкa анализа”

MORE DETAIL