Одбрана на магистерска, Душка Софрониевска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

23.01.2024 - 10:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.01.2024. (вторник) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Душка Софрониевска   дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Примена на информациско моделирање на градби(БИМ) во проектирање на водоснабдителни и канализациони системи во објекти во високоградбата

 

 

MORE DETAIL