Одбрана на магистерска, Емрах Адемовски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

21.08.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 21.08.2019. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Емрах Адемовски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Проценка на ефектите од интеракцијата почва – конструкција кај објекти од високоградбата за сеизмички влијанија

MORE DETAIL