Одбрана на магистерска, Ерденеј Нурески

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

15.01.2019 - 1:30 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.01.2019. (вторник), со почеток во 13.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Ерденеј Нурески дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Хармонизација на национални метаподатоци согласно Inspire директивата

                                                                                       

MORE DETAIL