Одбрана на магистерска, Зорка Кофилоска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

11.01.2019 - 12:00 am

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.01.2019. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Зорка Кофилоска  дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Вредносна базичност на недвижностите во континуитетот на процесите на експропријација

                                                                                       

MORE DETAIL