Одбрана на магистерска, Ивана Димитрова

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

12.06.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 12.6.2018 г. (вторник), со почеток  во 10.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Ивана Димитрова, дипл. град. инж.  јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,ТЕХНОЛОГИЈА НА ГРАДБА НА ВИЈАДУКТ СО ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ ОПЛАТНИ СИСТЕМИ

 

 

 

 

 

MORE DETAIL