Одбрана на магистерска, Ивана Лековска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

08.05.2019 - 3:00 pm

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.05.2019. (среда), со почеток во 15.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Ивана Лековска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Адресен регистар како централизиран систем во функција на интероперабилност и размена на податоци во рамките на државните институции

                                                                                       

MORE DETAIL