Одбрана на магистерска, Ивана Миланкова

graduationjpgforblog-e1491827091431
одрбана на магистерска

Start

15.01.2024 - 12:00 am

End

Address

Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.01.2024. (пoнеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ивана Миланкова дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,  Методологија за димензионирање на велосипедски и пешачки патеки на примарна градска патна мрежа  

 

 

MORE DETAIL