Одбрана на магистерска, Ивана Таскова

одбрана на магистерска

Start

12.09.2022 - 11:00 am

End

Address

Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.09.2022. (понеделник) со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ивана Таскова

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Нумеричка и експериментална анализа на звучна изолација на стаклени фасади

MORE DETAIL