Одбрана на магистерска, Ивица Стоиловски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

16.07.2021 - 1:00 pm

End

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.07.2021 (петок), со почеток во 13.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Ивица Стоиловски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :

„Својства на самовградлив бетон со летачка пепел”

MORE DETAIL